Zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme za váš záujem o I Masl EOOD. Ochrana vášho súkromia je pre nás dôležitá. Radi by sme vás informovali, ako zhromažďujeme osobné údaje, aký druh informácií zhromažďujeme, a vysvetlíme vám, ako sa tieto informácie používajú.

Tiež vás informujeme, že naše webové stránky obsahujú odkazy na externé stránky, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Niektoré z miestnych webových stránok pridružených spoločností I Oil EOOD môžu tiež obsahovať rôzne oznámenia o ochrane osobných údajov. Vaša návšteva týchto webových stránok podlieha príslušnému vyhláseniu o ochrane súkromia príslušných webových stránok.

Zhromažďujeme a používame vaše údaje

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať a používať v nasledujúcich situáciách:

Pri návšteve našich webových stránok

Rovnako ako u väčšiny webových stránok zhromažďujeme údaje z vašej návštevy našej webovej stránky. Robíme to preto, aby sme mohli predstaviť webovú stránku optimalizovanú pre zariadenie, ktoré používate, a so všetkými jeho funkciami, alebo uložiť vaše predvoľby týkajúce sa súčasných alebo budúcich relácií prehliadania. Pri návšteve našich webových stránok sa pravidelne zhromažďujú nasledujúce údaje internetového protokolu:

meno vášho poskytovateľa služieb (adresa internetového protokolu / IP adresa)

web, ktorý vás nasmeroval na náš web

navštívené stránky

typ vášho prehľadávača a

dátum a trvanie vašej návštevy.

Vaša IP adresa bude spracovaná pseudonymným spôsobom vymazaním posledných troch číslic. Týmto spôsobom vás už nebudeme môcť identifikovať ako jednotlivca. Tieto údaje odstránime do jedného mesiaca.

Cookies

V niektorých častiach našej webovej stránky používame cookies. Z informácií uvedených na našej stránke v sekcii „Ochrana osobných údajov“ si môžete prečítať obsah nášho vyhlásenia o cookies.

 

Keď nám aktívne poskytujete informácie na základe dotazu alebo prieskumu

Budeme zhromažďovať a spracovávať údaje, ktoré ste nám aktívne poskytli, napríklad pri vypĺňaní online formulárov alebo prieskumov, alebo keď nás kontaktujete prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov, ako je e-mail, telefón alebo pošta. Pokiaľ ide o online formuláre, účel, na ktorý nám poskytujete svoje osobné údaje, nájdete v samotnom formulári.

Ak nás kontaktujete prostredníctvom našej webovej stránky, ukladáme informácie, ako napríklad:

Vaše meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, faxové číslo

spoločnosť, povolanie

typ dotazu a prípadné ďalšie informácie potrebné na zodpovedanie vašej otázky.

Robíme to na základe vášho predchádzajúceho súhlasu alebo prípadne na právnom základe. Informácie v budúcnosti nebudeme používať na to, aby sme vás kontaktovali, pokiaľ nám nedáte výslovný súhlas. Vaše kontaktné údaje budú uložené maximálne šesť mesiacov po dokončení príslušného prieskumu alebo štúdie, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť uchovávať tieto údaje dlhšie. Informácie poskytované v online formulároch sa zhromažďujú prostredníctvom zabezpečeného pripojenia, ktoré chráni osobné informácie pred neoprávnenou manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Upozorňujeme, že bežný e-mailový prenos nie je zabezpečený.

 

Keď aktivujete doplnky sociálnych médií a informačné kanály aktivít

Ak aktivujete doplnky alebo informačné kanály aktivít poskytovateľov sociálnych médií (napríklad Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram a WhatsApp), váš webový prehliadač sa pripojí k serverom príslušných poskytovateľov a odošle im vaše konkrétne údaje o používateľoch. Tieto doplnky a informačné kanály o činnosti sú predvolene zakázané. Hneď ako aktivujete takéto doplnky a informačné kanály, udeľujete súhlas s prenosom vašich údajov.

Ak ste navyše kedykoľvek prihlásení do sociálnej siete niektorého z vyššie uvedených poskytovateľov, vaša aktivita môže byť prepojená s vaším používateľským účtom súčasne.

  1. a) Implementácia Shariff

Aby sme zabezpečili dôvernosť vašich údajov, používame nástroj s názvom „Shariff“. Shariff vám umožňuje rozhodnúť sa, či a kedy aktivovať určité doplnky na našom webe, ako aj kedy to urobiť - či zahájiť prenos údajov špecifických pre používateľa k poskytovateľovi.

  1. b) Aktivácia doplnkov

Iba ak výslovne povolíte doplnok cez Shariff, váš prehliadač sa pripojí k serverom poskytovateľa a prenesie na neho údaje špecifické pre používateľa (ako je opísané nižšie). Plugin aktivujete cez Shariff kliknutím na jedno z príslušných tlačidiel zdieľania.

  1. c) Aktivácia informačných kanálov o činnosti

Ak aktivujete aktívny dátový kanálKliknutím na neaktívnu masku na našej webovej stránke sa váš prehliadač pripojí k serverom každého poskytovateľa a prenesie na ne údaje špecifické pre používateľa (ako je opísané nižšie). Upozorňujeme, že po kliknutí na masku sa automaticky nastaví súbor cookie, ktorý sa uloží po celú dobu vašej relácie prehliadania. Počas tejto doby sa maska ​​nebude znova zobrazovať.

Ak odporučíte webovú stránku priateľovi alebo známemu pomocou nášho tlačidla „odporučiť stránku“, použijeme poskytnuté informácie iba na informovanie príjemcu o totožnosti odosielateľa. Vaše údaje nebudeme používať na iné účely. Tieto údaje budeme uchovávať po dobu nie dlhšiu ako 6 mesiacov.

Spoločnosť I Masl EOOD nemá žiadny vplyv na rozsah alebo typ údajov, ktoré sa budú odosielať, aktiváciou doplnkov alebo informačných kanálov o činnosti. Môžu sa aktivovať aj ďalšie operácie spracovania údajov, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Ak sa chcete dozvedieť viac o rozsahu zhromaždených a spracovaných osobných údajov, účele, na ktorý sa môžu vaše údaje použiť, a vašich právach a možnostiach konfigurácie na ochranu vášho súkromia (vrátane práva na odvolanie súhlasu), oboznámte sa s pravidlami ochrany osobných údajov príslušnej sociálnej siete.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/

Ako súčasť informačných kanálov o činnosti by sme na našu webovú stránku mohli zahrnúť videá z YouTube. Spoločnosť YouTube, rovnako ako väčšina webových stránok, používa súbory cookie na svojich webových stránkach, aby okrem iného zhromažďovala údaje špecifické pre používateľov, a to na účely zaznamenávania štatistík videa, predchádzania podvodom a zlepšovania pohodlia používateľov. Pri spustení príslušného videoklipu je možné súčasne spustiť následné operácie spracovania údajov, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v službe YouTube nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk

 

Zdieľame vaše údaje

Vaše údaje zdieľame v rámci skupiny „I Oil“ Ltd. Budú uložené a hostené spoločnosťou I Masl EOOD, Sofia, Gen. K. Botev “№ 5, apt. 10.

Vaše osobné údaje sú uložené v cloudovom systéme. To znamená, že vaše osobné údaje môžu byť spracované poskytovateľmi cloudových služieb a uložené v rôznych krajinách. Od týchto poskytovateľov vyžadujeme, aby uplatňovali opatrenia na ochranu údajov podobné tým, ktoré sme zaviedli na základe zmluvných dohôd.

Neexistuje žiadne ustanovenie pre ďalší prenos vašich konkrétnych údajov do tretích krajín (krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru), s výnimkou vašich otázok. Aby sme vašu žiadosť mohli spracovať, postúpime ju spolu s vašimi informáciami, ktoré ste poskytli, vašej miestnej kontaktnej osobe. Ak sa táto miestna kontaktná osoba nachádza v tretej krajine, prenesieme údaje na základe vášho súhlasu.

Vaše osobné informácie nebudeme zverejňovať žiadnym vládnym orgánom, pokiaľ to nevyžaduje zákon. Naši zamestnanci, agentúry a maloobchodníci sú povinní rešpektovať dôverný a dôverný charakter vašich osobných údajov.

 

Žiadosti, otázky a sťažnosti

Môžete kedykoľvek požiadať o informácie o spracovaní vašich osobných údajov, okrem iného aj o pôvode a príjemcoch vašich údajov a účeloch spracovania. Môžete tiež požiadať o informácie o prístupe k vašim údajom, získať kópiu vašich údajov, opraviť ich, požiadať o vymazanie vašich osobných údajov za predpokladu, že ich ukladanie nevyžadujú iné zákonné požiadavky, a podať sťažnosť (ako to vyžaduje zákon) ). V druhom prípade okamžite potvrdíme a prešetríme všetky sťažnosti týkajúce sa spôsobu, akým narábame s osobnými údajmi. Pri otázkach o ochrane osobných údajov použite kontaktný formulár.

Máte právo a môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas alebo vymazať svoje osobné údaje; v takom prípade nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených tu / nižšie. Predplatné je tiež možné kedykoľvek zrušiť.

Máte tiež právo podať sťažnosť Komisii pre ochranu osobných údajov Bulharskej republiky, https://www.cpdp.bg/ alebo nášmu úradníkovi pre ochranu údajov.

Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov v súvislosti s prístupom alebo opravou vašich osobných údajov, kontaktujte náso osoba na ochranu údajov na tejto adrese: Varna, Mladosť 1, 117

 

Vyhlásenie o cookies

(Posledná aktualizácia: júl 2019)

 

Naše webové stránky používajú cookies, čo sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači webovým prehliadačom. Pred konfiguráciou súborov cookie sa zobrazí výzva na uvedenie, či s tým súhlasíte. Cookies môžete po ich nakonfigurovaní kedykoľvek vymazať. Príslušné nastavenia nájdete v pokynoch výrobcu vášho webového prehliadača. Ďalšie informácie nájdete v časti Ako spravovať súbory cookie.

 

Aké cookies používame a prečo?

 

Používame „session cookies“.

 

Z funkčného hľadiska pri individuálnom prehliadaní internetu používame takzvané „session cookies“, ktoré vám pomôžu byť pri používaní našej stránky rozpoznaní. Po zatvorení prehľadávača sa príslušné súbory cookie relácie okamžite a automaticky odstránia.

 

Používame tiež oznamovač súborov cookie, ktorý ukladá vaše rozhodnutie o tom, či súhlasíte s používaním súborov cookie na našej stránke. Toto riešenie sa automaticky uloží po kliknutí na jednu z dvoch dostupných možností. Váš súhlas s našimi súbormi cookie sa uchováva po dobu jedného roka od dátumu potvrdenia. Ak sa rozhodnete odmietnuť naše cookies, toto rozhodnutie zostane vo vašej pamäti po dobu 30 dní. Počas tejto doby sa informačný banner s cookies nebude zobrazovať.

 

Používame „analytické cookies“

 

Naše webové stránky používajú program Matomo, predtým známy ako Piwik, ktorý je otvoreným internetovým analytickým nástrojom. Vďaka tomuto nástroju sledujeme, koľkokrát návštevníci používajú stránku na našom webe, ktoré stránky navštevujú najčastejšie a či od nich dostávajú chybové správy. Vaša adresa IP bude spracovaná priradením prezývky a odstránením posledných troch číslic. Týmto spôsobom vás už nebudeme môcť identifikovať ako jednotlivca. Softvér Matomo je nainštalovaný a spustený na serveroch nášho interného poskytovateľa služieb v Nemecku a informácie generované súborom cookie o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP s pridelenou prezývkou) sa ukladajú na príslušné servery. Vysielaná IP adresa sa nezlučuje s ostatnými nami zhromaždenými údajmi, ktoré musíme do piatich rokov vymazať. Ak vo svojom webovom prehliadači alebo mobilnom zariadení nastavíte predvoľbu „žiadne sledovanie“, vaša návšteva sa nebude sledovať.

Ponúkame tiež konfiguráciu súborov cookie „uložiť podľa vášho výberu“, ktorá si pamätá, či ste súkromný používateľ alebo zdravotnícky pracovník. Vďaka tomu sa naša stránka vo vašom budúcom budúcom použití stáva rýchlejšou. Predmetný súbor cookie „uložiť podľa vášho výberu“ sa uchováva po dobu jedného roka od vašej poslednej návštevy našej webovej stránky.

 

Používame súbory cookie a doplnky sociálnych médií:

Ak spustíte doplnky alebo informačné kanály aktivít od poskytovateľov sociálnych médií (napríklad Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram a WhatsApp), váš prehliadač sa pripojí k serverom týchto poskytovateľov a odošle im vaše konkrétne údaje o používateľoch. Tieto doplnky a informačné kanály aktivít sú predvolene zakázané a po ich spustení vyjadrujete súhlas s prenosom vašich údajov.

 

Ak ste navyše kedykoľvek prihlásení do sociálnej siete niektorého z vyššie uvedených poskytovateľov, vaša aktivita môže byť prepojená s vaším používateľským účtom súčasne.

Používame súbory cookie tretích strán:

Za účelom poskytovania personalizovaného a relevantného obsahu pre naše a zahraničné produkty a služby povoľujeme umiestnenie cookies, ktoré patria tretím stranám. Celý prehľad tohto čísla nájdete tu.

 

Ako sa spravujú súbory cookie:

 

Pri návšteve tejto stránky máte právo odmietnuť použitie súborov cookie. Majte však na pamäti, že ak sa rozhodnete neakceptovať použitie súborov cookie, nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto stránky. Ak sa rozhodnete vymazať cookies, budete musieť znova potvrdiť niektoré dialógové okná. Upozorňujeme, že nastavenia vašich súborov cookie vždy súvisia s používaným prehliadačom a nebudú mať žiadny vplyv, ak túto stránku navštívite prostredníctvom iného prehliadača nabudúce.

 

Ak sa chcete odhlásiť z používania súborov cookie, budete musieť zmeniť konfiguráciu svojho webového prehliadača alebo mobilného zariadenia. Tu môžete cookies vymazať kedykoľvek a podľa vášho uváženia. V závislosti od používaného prehľadávača nájdete ďalšie informácie o tom, ako to urobiť, na nižšie uvedených adresách:

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

 

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

 

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

 

- Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

 

Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

 

Prijímajte informácie o svojich údajoch

 

Prostredníctvom nášho kontaktného formulára na ochranu osobných údajov môžete požadovať informácie o spracovaní vašich osobných údajov, napríklad napríklad o pôvode a príjemcoch vašich údajov a účeloch spracovania. Môžete požiadať o prístup k svojim údajom alebo namietať proti ich spracovaniu. Ak sú vaše osobné údaje nepresné, neúplné alebo nie sú spracované v súlade s platnými zákonmi, máte právo na opravu, vymazanie alebo zablokovanie údajov. V určitých prípadoch môžete navyše požiadať o ich priamy prevod na inú organizáciu (prenosnosť).

 

Ak podáte žiadosť, naša organizácia na ochranu údajov vás môže kontaktovať a požiadať o ďalšie informácie, aby overili vašu totožnosť a poskytli rýchle vysvetlenie. Informácie poskytujeme bezplatne, pokiaľ nie sú žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané. V takom prípade môžeme účtovať poplatok.

 

Snažíme sa odpovedať na vaše požiadavky do štyroch týždňov. Vyhradzujeme si právo predĺžiť lehotu v medziach povolených zákonom a ak tak urobíme, budeme vás informovať. Neodosielajte otázky týkajúce sa stavu spracovania. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na spôsob, akým spravujeme vaše osobné údaje, u nášho úradníka pre ochranu údajov.

 

Viac informácií o tom, ako vybavujeme vaše požiadavky, sa dozviete v osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 

Zabezpečenie vašich údajov je pre nás dôležité a my sme vyvinuli značné úsilie, aby sme zaistili, že budeme rešpektovať a chrániť vaše osobné informácie.

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre údaje zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov

 

Ako náš vážený zákazník, dodávateľ, potenciálny zákazník, zainteresovaný obchodný kontakt alebo iný zástupca organizácie, s ktorou sme v kontakte, budem spoločnosť I Masl EOOD („my“) zhromažďovať a používať určité osobné údaje o vás.

 

Ochrana vašich údajov je pre nás dôležitá a chceli by sme vás informovať o tom, ako zhromažďujeme osobné údaje, o type informácií, ktoré zhromažďujeme, a vysvetliť vám, ako sa tieto informácie používajú.

 

Na naše spracúvanie osobných údajov sa vzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov Európskej únie (ORD).

 

Ako zhromažďujeme vaše údaje

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, keď nás kontaktujete, objednáte si naše produkty a služby alebo nás kontaktujete za účelom dodania tovaru a služieb.

 

Ďalej zhromažďujeme a používame osobné údaje o vás a vašej úlohe v našej spoločnosti, ktoré sú zverejnené vo verejne dostupných obchodných registroch, webových stránkach, blogoch, tlačených médiách a v údajoch zverejňovaných príslušnými orgánmi a obchodnými združeniami.

 

Okrem vyššie uvedeného spracúvame údaje, ktoré nám poskytujú poskytovatelia služieb na základe zmluvy alebo príslušné orgány (ratingové agentúry, agentúry zaoberajúce sa finančnou solventnosťou a informáciami o rizikách, inštitúcie finančných služieb, vládne alebo nadnárodné agentúry, najmä verejné obstarávacie orgány alebo subjekty verejného obstarávania). ).

 

Tieto osobné údaje môžu zahŕňať názov vašej spoločnosti, vaše meno, kontaktné informácie, bankové účty vašej spoločnosti, vaše povolanie a kvalifikácia, profesionálne identifikátory, organizačné údaje, údaje o pripojení vašej spoločnosti, certifikáty a vyhlásenia o kvalite vydané úradníkmi, zástupcami alebo audítormi vašej spoločnosti. , percento držaných akcií, údaje týkajúce sa verejne predložených dokumentov, obchodných registrov a profesionálneho poradenstva, údaje týkajúce sa zverejnených transakcií vašej spoločnosti, vrátane tendrov a finančných dohôd, predchádzajúcich interakcií so spoločnosťou „Net-Surf“ a jednou z našich dcérskych spoločností.

 

Prečo zhromažďujeme a používame údaje

Tieto údaje zhromažďujeme a používame na účely posudzovania potenciálnych obchodných vzťahov alebo udržiavania nášho obchodného vzťahu s vami. Medzi tieto všeobecné účely patria najmä:

 

Výroba, poskytovanie a dodávka výrobkov a služieb;

Výmena informácií týkajúcich sa existujúcich zmlúv alebo potenciálnych zmlúv s vami;

Dodanie produktov a služieb vami;

Riadenie nášho vzťahu s vami alebo spoločnosťou, pre ktorú pracujete (napr. Riadenie vzťahov so zákazníkmi, riadenie dodávateľov, riadenie vzťahov s investormi);

Dodržiavanie požiadaviek zákonnosti súvisiacich s obchodnými transakciami (napr. Kontroly konfliktov, náležitá starostlivosť obchodných partnerov, kontrolný zoznam, zákony proti praniu špinavých peňazí, požiadavky na bezpečnosť dodávateľského reťazca, colné a vývozné právne predpisy, požiadavky na sledovanie výrobkov (;

Hodnotenie a kvalifikácia predajcu (napr. ČiVy a vaša organizácia spĺňate určité požiadavky na kvalitu a certifikáciu);

Marketing (napríklad informovanie o produktoch a službách alebo súvisiace informácie);

posúdenie, či ste vhodným kontaktom pre konkrétne obchodné potreby (napríklad keď hľadáme odborníka v konkrétnom odbore alebo konkrétny produkt);

vymáhanie pohľadávok vrátane ich refinancovania;

posúdenie finančnej solventnosti a kreditného rizika vašej spoločnosti;

 

Právny základ spracovania

Vaše osobné údaje spracovávame z jedného z nasledujúcich právnych dôvodov:

 

spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi vami a nami (článok 6.1 písm. b) ORD).

Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na to, aby sme splnili zákonnú povinnosť, ktorá sa na nás vzťahuje, ako sú zákony proti praniu špinavých peňazí, colné a vývozné predpisy, požiadavky na bezpečnosť dodávateľského reťazca, požiadavky na vysledovateľnosť produktu, zákonné zverejnenie informácií a požiadavky na oznamovanie alebo podobné požiadavky na zákonnosť, ktoré od nás môžu vyžadovať spracúvanie určitých vašich osobných údajov (článok 6.1 písm. c) ORZD).

Spracovanie je nevyhnutné z hľadiska oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby majú prednosť pred nimi a vyžadujú si ochranu osobných údajov (článok 6.1. „E“ ORZD) . Ide o oprávnené záujmy:

Plnenie našej zmluvy so spoločnosťou, pre ktorú pracujete, vrátane vymáhania práv, ktoré na základe tejto zmluvy máme;

Zhromažďovanie informácií o riadení znalostí týkajúcich sa interných procesov, produktov a služieb;

Vývoj, optimalizácia a vylepšenie našich produktov a služieb;

Optimalizácia internej komunikácie;

Optimalizácia správy;

Vedenie výskumu;

Organizačné riadenie;

Riadenie rizík; napríklad ochrana pred finančným rizikom / reputačným rizikom

Údržba IT infraštruktúry, bezpečnosť IT, zabezpečenie podpory IT a identifikácia a oprava chýb a

Súlad s právnymi požiadavkami mimo EHP.

Keď ste informovaní o zamýšľanom spracovaní vašich osobných údajov, váš súhlas (článok 6.1 písm. A) ORD).

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Svoj súhlas môžete odvolať pre každé spracovanie alebo pre individuálne účely podľa vášho výberu. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania založeného na vašom súhlase pred odvolaním. Svoj súhlas môžete odvolať zaslaním e-mailu nášmu úradníkovi pre ochranu údajov.

 

Zdieľame vaše údaje

Vaše osobné údaje prenášame čiastočne alebo úplne iným osobám.

 

Príjemcovia sú:

 

Ostatné spoločnosti v skupine, ak je tento prenos osobných údajov potrebný na konkrétny účel (prečítajte si informácie o miestach, kde pôsobia spoločnosti skupiny „I Oil“ EOOD);

Poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene, ale musia sa riadiť našimi pokynmi pre takéto spracúvanie; títo poskytovatelia služieb nebudú môcť používať vaše osobné údaje na iné ako naše účely;

Poskytovatelia IT služieb, ktorí hostia dáta alebo poskytujú podporné služby

Orgány, ktorým sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje, ako napríklad daňové a colné orgány, regulačné orgány a nimi poverené orgány, orgány finančného trhu, verejné registre a

Audítori alebo podobní externí konzultanti, ako sú právnici alebo daňoví poradcovia.

Medzinárodný prenos údajov

Vaše osobné údaje môžeme úplne alebo čiastočne preniesť príjemcom zo skupiny I Oil Group EOOD v krajinách, ktoré nie sú členmi Európskej únie, alebo medzinárodným organizáciám na vyššie uvedené účely.

 

V súvislosti s takýmito medzinárodnými prenosmi údajov do tretích krajín, v prípade ktorých Európska komisia nestanovila primeranú úroveň ochrany údajov, sme poskytli primerané záruky na zabezpečenie toho, aby vaše údaje boli na rovnakej úrovni ako úroveň ochrany údajov v Európskej únii. Európska únia.

 

Tieto preventívne opatrenia sú:

 

Štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou

Implementácia bezpečnostného štítu medzi EÚ a USA.

Kópiu týchto štandardných zmluvných podmienok môžete získať online alebo na požiadanie.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše osobné údaje spravidla uchovávame po dobu jedného z nasledujúcich období:

 

Po dobu, po ktorú sme povinní ukladať údaje podľa platných zákonov (napríklad z dôvodu, že sme povinní uchovávať údaje na daňové účely);

Ak neexistuje žiadna zákonná povinnosť skladovania, minimálne po dobu trvania zmluvného vzťahu s vami alebo so spoločnosťou, pre ktorú pracujete;

Ak máme oprávnený záujem na spracúvaní vašich osobných údajov mimo príslušného zmluvného vzťahu, spracúvame ich po dobu, v ktorej máme oprávnený záujem na ich spracúvaní. Presné obdobie závisí od spoločnosti, pre ktorú pracujete, a od vašej pozície v nej.

Ak je zákonná doba skladovania dlhšia ako ostatné vyššiea obdobia sa snažíme údaje zablokovať až do konca príslušného obdobia uchovávania a potom ich vymazať.

 

Žiadosti, otázky a sťažnosti

V závislosti od situácie máte vo vzťahu k vašim osobným údajom tieto práva:

 

Právo na prístup

 

Máte právo kedykoľvek sa opýtať, aké osobné údaje spracovávame.

 

Právo na opravu nesprávnych údajov

 

Ak sú vaše osobné údaje nesprávne, máte právo na ich včasnú opravu.

 

Právo na vymazanie

 

V určitých situáciách máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Môžete nás požiadať najmä o vymazanie osobných údajov, ak:

 

Už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;

Osobné údaje sú spracovávané nezákonne;

Vznesiete námietku proti spracovaniu (pozri „Právo namietať“) a neexistujú žiadne právne dôvody na to, aby malo spracovanie prednosť,

Osobné údaje musia byť vymazané v súlade s právnymi povinnosťami podľa právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktoré sa na nás vzťahujú alebo

Zrušili ste svoj súhlas, na ktorom je založené spracovanie, a pre spracovanie neexistuje žiadny iný právny základ.

Právo na obmedzenie spracovania

 

Od nás môžete dostať obmedzenie spracovania, ak platí čokoľvek z nasledujúceho:

 

Spochybňujete presnosť osobných údajov - spracovanie bude obmedzené na obdobie, ktoré nám umožní overiť presnosť osobných údajov;

Spracovanie je nezákonné a vy ste proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho chcete obmedziť ich použitie,

Už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracovania, ale chcete, aby sme ich ukladali na účely podávania, výkonu alebo obrany súdnych sporov alebo

Podali ste námietku proti spracovaniu (pozri „Právo na námietku“) a preveruje sa, či majú naše oprávnené záujmy prednosť pred vašimi.

Právo na prenosnosť údajov

 

Podľa čl. 20 ORZD Máte právo získať kópiu svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

 

Právo namietať

 

Podľa článku 21 ORD máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu (článok 6.1. „E“ ORD) z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Vaše osobné údaje už nebudeme spracúvať, pokiaľ nepreukážeme právne záväzné dôvody pre spracovanie, ktoré majú prednosť pred vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ spracovanie neslúži na založenie, výkon alebo obranu súdneho procesu.

 

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch použite kontaktný formulár alebo pošlite svoju požiadavku na poštovú alebo e-mailovú adresu uvedenú vyššie.

 

Právo na odvolanie

 

Okrem toho máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu. Zodpovedným dozorným orgánom pre I Oil EOOD je: Komisia pre ochranu osobných údajov Bulharskej republiky.

 

Požiadavky na poskytnutie osobných údajov

Možno budete musieť poskytnúť nám osobné údaje, aby sme s vami alebo spoločnosťou, pre ktorú pracujete, mohli uzavrieť zmluvu, napríklad môžeme požiadať o kontaktné informácie, ak ste kontaktnou osobou dodávateľa. Ak neposkytnete svoje osobné údaje, je možné, že nebudeme môcť uzavrieť príslušnú zmluvu.

 

Automatizované rozhodovanie

 

Automatizované rozhodovanie (čl. 22.1, 2 ORZD) sa vykonáva pri plnení našej povinnosti viesť postup kontroly sankcií. Je to tiež nevyhnutné na uzavretie a implementáciu zmluvy medzi vami a nami. Dôsledky toho môžu zahŕňať odmietnutie uzavrieť s vami zmluvu.

 

Ďalšie informácie pre konkrétne situácie a kontakt

 

Môžeme tiež spracovávať vaše osobné údaje v rôznych kontextoch, napríklad keď navštívite našu webovú stránku alebo keď za vaše služby dostanete odmenu ako lekár. Prečítajte si konkrétne informácie o spracovaní vašich osobných údajov v týchto situáciách.

 

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany údajov v spoločnosti „I Oil“ Ltd., kontaktujte nás na adrese: Varna. Mladosť 1, 117

 

Zmeny aktuálnych informácií o ochrane údajov

Pretože zhromažďovanie a spracovanie vašich údajov sa môže časom meniť, môžeme tieto informácie o ochrane údajov zmeniť a doplniť tak, aby vždy presne odrážali naše postupy spracovania údajov. Odporúčame vám to pravidelne kontrolovať.

 

Na naše spracúvanie osobných údajov sa vzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov Európskej únie (ORD).

 

Aké údaje zhromažďujeme a ako to robíme

Informácie, ktoré poskytnete

Osobné údaje, ktoré poskytnete o svojej interakcii s nami, závisia od konkrétneho typu kontaktu. Tieto údaje môžu zahŕňať najmä nasledujúce údaje:

 

Osobné a priezvisko

Krajina trvalého bydliska

Informácie v životopise vrátane informácií o vašich profesionálnych skúsenostiach, vašom záväzku voči nám a iným spoločnostiam, udalostiach, ktoré navštevujete, publikáciách atď.

Tvoje fotky

Audiovizuálne záznamy vášho hlasu a vzhľadutypu n, ak je vaša prezentácia zaznamenaná

Vaše oblasti činnosti a profesionálny záujem ako lekárov

Kontaktné údaje vrátane adresy bydliska, e-mailu alebo telefónneho čísla

Adresa kancelárie

Meno zamestnávateľa a adresa

Informácie o platbách, ktoré vám boli vyplatené, a ďalších výhodách, ktoré vám boli poskytnuté

Vaše číslo bankového účtu

Daňové identifikačné číslo

 

 

Informácie, ktoré zhromažďujeme z verejne dostupných zdrojov

Predtým, ako s vami začneme spolupracovať, môžeme zhromažďovať informácie o vás a vašich profesionálnych skúsenostiach z verejne dostupných zdrojov, ako sú internet, platformy sociálnych médií, sankčné zoznamy a ďalšie online alebo tlačené publikácie. Tieto údaje môžu zahŕňať:

 

Osobné a priezvisko

Informácie v životopise, vrátane informácií o vašich profesionálnych skúsenostiach, vašich záväzkoch voči iným spoločnostiam, udalostiach, ktorých ste sa zúčastnili, publikáciách atď.

Adresa kancelárie

Tvoje fotky

Prečo zhromažďujeme a používame údaje

Vyššie uvedené údaje spracovávame a používame na rôzne účely:

 

Uzatvorenie zmluvy s vami vrátane platieb vám

Údržba databázy

Správa kontaktov a komunikácia s vami

Kategorizujte vodcov s kľúčovými názormi

Zdieľanie osvedčených postupov

Súlad s požiadavkami zákonnosti, ako sú napríklad protikorupčné zákony, práva na pranie špinavých peňazí a ďalšie zákony o hospodárskej trestnej činnosti, ako aj požiadavky na zverejňovanie informácií vyplývajúce z platných zákonov a kódexov samoregulácie v dôsledku nášho členstva v obchodných združeniach.

Vaše údaje môžeme spracovávať na serveroch v rôznych krajinách Európskej únie. Vaše osobné údaje môžu byť preto spracované v inej krajine, ako je vaša krajina pobytu.

 

Právny základ pre spracovanie údajov

Vaše osobné údaje spracovávame, ak:

 

Spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi nami (článok 6.1. „B“ ORZD).

Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti (článok 6.1. „C“ ORZD).

Spracovanie je nevyhnutné z hľadiska našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretích strán, s výnimkou prípadov, keď majú prednosť vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (článok 6.1. „E“ ORZD). Týmito oprávnenými záujmami je údržba databázy, ktorá obsahuje všetkých zákazníkov, s ktorými sme spolupracovali alebo môžeme spolupracovať v budúcnosti pri riadení ich interakcií s vami.

Boli ste upozornení na plánovaný medzinárodný prenos vašich osobných údajov a dali ste nám súhlas (článok 6.1. „A“ ORD). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Svoj súhlas môžete odvolať pre každé spracovanie alebo pre individuálne účely podľa vášho výberu. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania založeného na vašom súhlase pred odvolaním.

 

Svoj súhlas môžete odvolať zaslaním e-mailu na adresu team@imusclebg.com

Zdieľame vaše údaje

Vaše osobné údaje môžeme úplne alebo čiastočne preniesť príjemcom v tretích krajinách, ktorí nie sú členmi Európskej únie. Údaje sa budú zdieľať iba na základe potreby ich zverejnenia. Týka sa to najmä platobných údajov a ďalších finančných a zmluvných údajov, ktoré budú v súlade s povinnosťami zverejňovania údajov dostupné iba pre veľmi obmedzený počet príjemcov, ktorí ich potrebujú na vykonávanie svojich úloh.

 

Medzi týchto ďalších príjemcov patria:

 

Ďalšie právnické osoby, ktoré by mohli mať záujem o spoluprácu s vami

Príslušné regulačné orgány, prokurátori a ďalší príjemcovia zodpovední za uplatňovanie pravidiel transparentnosti, ako aj trestných a správnych zákonov.

Verejné orgány, súdy, sporové strany, pokiaľ je to nevyhnutné na vynútenie uplatniteľného zákona, ustanovenia, súdneho príkazu alebo povinnej žiadosti orgánu verejnej moci

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Osobné údaje týkajúce sa vašich interakcií s nami, ako napríklad zmluva medzi vami a nami, uskutočnené platby alebo poskytované výhody, budú vymazané desať rokov po poslednej interakcii s vami, pokiaľ nie sme zo zákona povinní údaje uchovávať.

 

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte určité práva vo vzťahu k vašim osobným údajom. Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, právo požadovať opravu svojich osobných údajov, právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov, právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na údaje prenosnosť. Okrem toho máte právo vzniesť námietku z dôvodov, ktoré sa týkajú vašej situácie.

 

Tieto práva môžete uplatniť online pomocou kontaktného formulára na ochranu údajov.

 

Okrem toho máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu.

 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú nevyhnutnou požiadavkou na implementáciupríslušnej interakcie s vami. Ak nám neposkytnete svoje osobné údaje, môžeme byť povinní zdržať sa interakcie s vami, pretože nebudeme schopní splniť požiadavky na správne overenie a zverejnenie podľa platných zákonov a kódexov samoregulácie.

 

Zmeny aktuálnych informácií o ochrane údajov

Pretože zhromažďovanie a spracovanie vašich údajov sa môže časom meniť, môžeme tieto informácie o ochrane údajov zmeniť a doplniť tak, aby vždy presne odrážali naše postupy spracovania údajov. Odporúčame vám to pravidelne kontrolovať.

 

Správca a kontaktná osoba

 

Správcom a spoločnosťou zodpovednou za spracovanie osobných údajov je právnická osoba I Oil EOOD, ktorá s vami rokuje.

 

Vymenovali sme úradníka pre ochranu údajov. Môžete ho kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok a otázok týkajúcich sa vašich osobných údajov na adrese: Varna Mladost 1, 117