SARMs Test kvality

Testy kvality SARMs

HPLC je skratka pre vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu a je to technika používaná na oddelenie rôznych zložiek zlúčeniny pomocou vysokého tlaku na pretlačenie rozpúšťadiel cez kolónu. Toto je najpoužívanejšia technika na identifikáciu, kvantifikáciu a oddeľovanie zložiek zmesi.

Jednoducho povedané, naše postupy na určenie kvality našich  doplnkov SARMs sú:

Odoslanie vzorky SARMs do suroviny na testovanie

Každá nová surovina, ktorú dostaneme, podlieha testu kvality. Tento postup je povinný, pretože:

  • Chráni vás ako zákazníka pred neštandardnými SARMs a / alebo látkami, ktoré sa predávajú ako CARM, ale v skutočnosti s týmto výrobkom nemajú nič spoločné.
  • Chráni nás ako obchodníka pred investovaním do neštandardných surovín a poškodzovaním našej obchodnej povesti v prípade, že predávame neštandardné SARMs.

Analýza vzorky SARMs

Hľadáme minimálne 97% čistotu suroviny. Podľa našich skúseností a názoru by bolo nedodržanie až 3% prijateľné a prijateľné pre marketing.

Naše najnovšie laboratórne výsledky ukazujú koncentráciu 99,99% na každý z produktov SARMs, ktoré ponúkame.

Typy SARMs a ich testy