Podmienky vrátenia

Informácia o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

Štandardné pokyny pre zrušenie:

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku alebo mimo prevádzkového objektu.
  2. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodov k tomu, vlehote do 14 dní. Právo na odstúpenie sa nevzťahuje na výrobky, ktoré sú už otvorené.
  3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa, keď vy alebo tretia osoba, iná ako je dopravca a vami určená, ste sa stali vlastníkmi tovaru.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nám oznámiť kontaktné údaje, uvedené na www.imusclebg.com a vaše rozhodnutie o odstúpení od zmluvy s jednoznačnou žiadosťou (napr. list zaslaný poštou, faxom alebo e-mailom).

Aby ste dodržali lehotu na odstúpenie od zmluvy, stačí zaslať vaše oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty  na odstúpenie od zmluvy.

  1. Odmietací účinok.

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na dopravu (s výnimkou ďalších nákladov  spojených s vami zvoleného spôsobu doručenia, ktorý je odlišný od najlacnejšieho štandardného spôsobu dopravy  ponúkaného nami), a to bez zbytočného odkladu, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, v ktorom nás informujete o svojom rozhodnutí odmietnuť túto zmluvu. Vrátenie vykonáme na vami uvedený bankový účet; v každom prípade toto vrátenie nebude spojené so žiadnymi nákladmi pre vás.

Vrátenie peňazí máme právo odložiť do prijatia tovaru späť alebo dovtedy, kým nám neposkytnete dôkaz, že ste tovar odoslali späť, alebo v závislosti od toho, ktorá z dvoch udalostí nastala skôr.

Musíte znášať priame náklady na vrátenie tovaru. Očakáva sa, že náklady nebudú vyššie než približne čiastka za doručenie alebo štandardná kuriérska služba, ktorej aktuálnu cenu nájdete na oficiálnej webovej stránke použitej kuriérskej spoločnosti pre dodanie tovaru:

Vy ste zodpovedný iba za zníženie hodnoty tovarov v dôsledku ich testovania,  potrebnom na ustanovenie ich povahy, vlastností  а dobrého fungovania.